Darbo laikas I-V 10:00-18:30 +370 5 214 2939

Krepšelis

Jūsų krepšelis tuščias

Grįžti

Tel. nr. (pr-pn 10:00-18:30)  +370 5 214 2939
Elektroninio pašto adresas   aptarnavimas@novastar.lt
Privalomas laukas

Privatumo politika

Šiame dokumente išdėstyta, kaip UAB Novastar LT renka, tvarko ir kam perduoda jūsų asmens duomenis, kai naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis ar turite kitokių teisinių santykių; taip pat svarbi informacija apie jūsų turimas teises dėl jūsų duomenų tvarkymo.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB Novastar LT, įmonės kodas 304781485, adresas Kareivių 12, Vilnius, LT-09117, kontaktinis telefono numeris +37052142939, elektroninio pašto adresas info@novastar.lt.

Jūsų duomenų apsauga rūpinasi mūsų paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kurį galite pasiekti elektroniniu paštu - duomenuapsauga@novastar.lt.

Kokius duomenis apie jus renkame?

Jums skambučiu kreipiantis į Novastar klientų aptarnavimo skyrių, Jūsų sutikimo pagrindu, klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimo ir sandorių fiksavimo tikslu renkame ir tvarkome šiuos jūsų asmens duomenis:

 • Telefono numerį;
 • Pokalbio įrašą;
 • Techninius pokalbio duomenis (data, trukmė)

Jums elektroninėmis komunikacijos priemonėmis kreipiantis į Novastar klientų aptarnavimo skyrių, šios komunikacijos vykdymo bei klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimo tikslais renkame ir tvarkome šiuos jūsų asmens duomenis:

 • Elektroninio pašto adresą;
 • Komunikacijos su jumis istoriją;

Jums apsiperkant mūsų elektroninėje parduotuvėje nesusikūrus asmeninės paskyros, elektroninės prekybos vykdymo tikslu mes renkame ir tvarkome šiuos jūsų asmens duomenis:

 • Vardą ir pavardę;
 • Elektroninio pašto adresą;
 • Telefono numerį;
 • Adresą, kuriuo išrašoma sąskaita
 • Prekių pristatymo adresą (reikalinga pateikti tik pasirinkus prekės pristatymo į namus būdą).

 

Taip pat jums apsiperkant mūsų elektroninėje parduotuvėje siekiant patogesnio aptarnavimo mes renkame šiuos jūsų asmens duomenis:

 • Pirkimų istoriją;
 • Mokėjimų istoriją;
 • Komunikacijos su jumis istoriją.

 

Jūs turite galimybę mūsų elektroninėje parduotuvėje susikurti savo asmeninę paskyrą, kad pirkimas ir naudojimasis elektronine parduotuve jums būtų patogesnis. Jums susikuriant ir naudojantis asmenine paskyra, mes renkame ir tvarkome šiuos jūsų asmens duomenis:

 • Vardą ir pavardę;
 • Elektroninio pašto adresą;
 • Telefono numerį;
 • Elgsenos mūsų elektroninėje parduotuvėje istoriją;
 • Komunikacijos su jumis istoriją;
 • Prekių peržiūrų istoriją;
 • Jūsų prie prekių paliktus klausimus ir atsiliepimus.

 

Susikurdami asmeninę paskyrą, bet nepirkdami mūsų elektroninėje parduotuvėje, jūs savo nuožiūra galite mums suteikti ir daugiau duomenų, kurie nėra privalomi norint naudotis asmenine paskyra elektronine parduotuve. Tokius duomenis tvarkome siekdami supaprastinti pirkimo procesą jūsų būsimiems pirkimams. Savo pasirinkimu jūs galite mums suteikti šiuos papildomus duomenis:

 • Asmens kodą;
 • Prekių pristatymo adresą;
 • Pasirinktą artimiausią paštomatą;

 

Kokiu tikslu renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis?

 

Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome siekiant:

 • Pasiruošti, sudaryti ir vykdyti pirkimo - pardavimo sutartį (vykdyti elektroninę prekybą);
 • Užtikrinti ir gerinti aptarnavimo ir paslaugų kokybę bei fiksuoti sandorius;
 • Tiesioginės rinkodaros tikslais. Informuojame, kad siekdami pateikti Jums aktualiausią informaciją, vykdomą tiesioginę rinkodarą individualizuojame atsižvelgdami į asmens naršymo svetainėje ir pirkimų istoriją. Jums išreiškus sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros vykdymo, ji bus siunčiama elektroniniu paštu bei telefonu.

Teisinis pagrindas tvarkyti jūsų asmens duomenis:

 • Sutarties sudarymas ir vykdymas;
 • Teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas;
 • Teisėtų interesų užtikrinimas;
 • Sutikimo davimas

Kiek laiko saugome jūsų duomenis?

Vykdant elektroninę prekybą gautus Jūsų asmens duomenis saugome 5 metus nuo apsipirkimo arba / ir paskutinio apsilankymo elektroninės parduotuvės paskyroje. Jeigu mūsų elektroninėje parduotuvėje sudarote krepšelį, tačiau prekių neįsigyjate, Jūsų patogumui krepšelis bus saugomas 2 savaites, tačiau Jūs turite galimybę panaikinti krepšelyje esančias prekes. Remarketingo tikslu duomenys tvarkomi 3 metus nuo sutikimo gavimo. Elektroniniu paštu rinkodara vykdoma 1 metus nuo paskutinio laiško atidarymo. Telefoniniai pokalbių įrašai yra saugomi 6 mėnesius nuo pokalbio pasibaigimo. Elektroninės komunikacijos turinį saugome 2 metus.

Kam ir kodėl perduodame jūsų duomenis, tvarkomus elektroninės prekybos tikslu?

Asmens duomenys teisės aktų numatytais atvejais yra perduodami mūsų partneriams pirkimo - pardavimo sutarties vykdymo tikslais ar dėl kitų teisėtų priežasčių. Jūsų duomenis perduodame:

 • Mokėjimų paslaugas teikiančiai įmonei Paysera, per kurią atliekami mokėjimai už prekes ir paslaugas;
 • Prekių pirkimo lizingu paslaugas teikiančioms įmonėms, su kuriomis sudarote prekių pirkimo išsimokėtinai sutartis;
 • Papildomas paslaugas (prekių draudimas ir išplėstinė garantija) mūsų internetinėje parduotuvėje teikiančioms įmonėms;
 • Prekių tiekėjams, kurie tiesiogiai tiekia jūsų prekes;
 • Prekių transportavimo paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios vykdo jūsų prekių jums pristatymą;
 • Prekių garantinį aptarnavimą teikiančioms įmonėms;
 • Rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • Buhalterinės apskaitos programinę įrangą bei paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • Mūsų IT sistemas prižiūrinčioms įmonėms.

Jūsų duomenis teisės aktų numatyta tvarka taip pat galime teikti teisėsaugos bei valstybinėms institucijoms ir teismams.

Kaip tvarkome asmens duomenis kandidatų į darbuotojus atrankos tikslu?

Jeigu, norėdami, kad jūsų duomenys būtų įtraukti į mūsų kandidatų duomenų bazę, atsiuntėte savo CV arba savo CV atsiuntėte pagal skelbimą mūsų interneto svetainėje arba specializuotoje darbuotojų atrankoms ir darbo paieškoms skirtoje interneto svetainėje, jūsų savanoriškai pateiktus bei kitus toliau įvardintus asmens duomenis tvarkysime darbuotojų atrankos tikslu.

Dėl dalyvavimo atrankoje atsiųstus jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol pasibaigs atranka, t.y. nuspręsime į darbą priimti konkretų kandidatą, pasibaigs jo bandomasis laikotarpis arba nuspręsime užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato. Jeigu neišreikšite prieštaravimo, jūsų duomenis po atrankos pabaigos saugosime 2 metus ir, jeigu per šį laikotarpį mūsų bendrovėje kils naujo darbuotojo poreikis, susisieksime su jumis. Suėjus 2 metų terminui Jūsų asmens duomenis sunaikinsime. Jeigu prieštaraujate, kad jūsų duomenis saugotume ir pasibaigus atrankai, informuokite apie tai elektroniniame laiške arba informavimo formoje, kuria pateiksime jums pasirašyti susitikimo metu.

Jeigu savo CV ir kitus duomenis atsiuntėte nesant paskelbtos atrankos, Jūsų duomenis saugosime 3 metus neprašydami atskiro sutikimo, jūsų valios pateikti duomenis pagrindu.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime jūsų išreikštos valios dalyvauti atrankoje arba saugoti duomenis duomenų bazėje pagrindu, o po atrankos pabaigos – teisėto intereso pagrindu. Duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau neturėdami jų, negalėtume įvertinti jūsų kandidatūros tinkamumo. Bet kada galite atšaukti dalyvavimą atrankoje ar duomenų saugojimą kandidatų duomenų bazėje.

Pasinaudodami asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų mums suteikta teise, galime kreiptis į jūsų ankstesnius darbdavius ir paprašyti jų nuomonės apie jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tačiau į jūsų esamą darbdavį nesikreipsime be jūsų aiškiai išreikšto išankstinio sutikimo.

Kaip tvarkome asmens duomenis, gautus elektroninės komunikacijos tikslu?

Vykdant elektroninę komunikaciją pateikiamų Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra sutarties sudarymas ir vykdymas. Elektroninio pašto adresas, elektroninės komunikacijos turinys ir susiję duomenys tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai komunikuojate. Tačiau tam tikrais atvejais susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti darbuotojai, pavyzdžiui, elektroninė darbo vietos stebėjimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose. Elektroninės komunikacijos metu gauti duomenys taip pat tvarkomi vidaus administravimo tikslu.

Kokias teises turite? Kaip galite susipažinti su apie jus turimais duomenimis?

Jūs turite teisę:

 • Susipažinti su apie jus turimais duomenimis;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti asmens duomenis;
 • Nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, kai jūsų duomenys būtų tvarkomi sutikimo pagrindu;
 • Teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 • Teisę į duomenų perkėlimą;
 • Prieštarauti asmens duomenų tvarkymui, pavyzdžiui, kai tvarkymas grindžiamas teisėtu interesu;
 • Teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai).

Norėdami įgyvendinti savo duomenų subjektų teises galite kreiptis el. paštu duomenuapsauga@novastar.lt. Šiuo el. paštu taip pat galite kreiptis visais kitais klausimais dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kur kreiptis dėl duomenų apsaugos klausimų?

Jei norite įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turite kitokių klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, kviečiame kreiptis į mus el. paštu duomenuapsauga@novastar.lt.


„Novastar“ slapukų politika

Mes naudojame slapukus, kad suteiktume jums geresnę vartotojo patirtį mūsų svetainėje; pavyzdžiui, slapukai leidžia mums prisiminti jūsų ankstesnius apsilankymus, taip pat pasirinkimus, kuriuos padarėte svetainėje.

Kas yra slapukas?

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie išsaugomi jūsų įrenginyje jums lankantis svetainėje.

Kodėl naudojame slapukus?

Mes naudojame slapukus, kad suteiktume jums geresnę vartotojo patirtį mūsų svetainėje; pavyzdžiui, slapukai leidžia mums prisiminti jūsų ankstesnius apsilankymus, taip pat pasirinkimus, kuriuos padarėte svetainėje. Naudodamiesi svetaine, sutinkate, kad mes galime naudoti slapukus:
 • rinkti duomenis apie jūsų naudojimo įpročius ir statistiniais tikslais;
 • suteikti jums geresnį klientų aptarnavimą (internetinio pokalbio metu);
 • prisiminti vartotojo pasirinkimus ir nustatymus;
 • siųsti jums pasiūlymus ir rinkodaros pranešimus, kurie geriausiai atitinka jūsų poreikius;
 • rinkti informaciją, kurios reikia mūsų interneto svetainei tobulinti;
 • prisijungti, personalizuoti puslapį ir užpildyti formas;
 • palengvinti bet kokio „Novastar“ interneto svetainėje skelbiamo turinio dalijimąsi socialiniuose tinkluose;
 • pateikti turinį („YouTube“, „Google“ žemėlapius, „Flixmedia“).


Kokių rūšių slapukus naudojame?


Seanso slapukai
Seanso slapukai arba laikinieji slapukai naudojami kiekvieną kartą, kai lankotės mūsų svetainėje, ir ištrinami, kai uždarote savo interneto naršyklę. Laikini slapukai naudojami, pavyzdžiui, prisiminti kalbą, kurią pasirinkote svetainėje, arba jūsų pirkinių krepšelio turinį.Nuolatiniai slapukai
Nuolatiniai slapukai lieka vartotojo įrenginyje ir po to, kai uždarote svetainę. Nuolatiniai slapukai turi skirtingus galiojimo laikotarpius, kai kurie iš jų saugomi vartotojo įrenginyje kelias dienas, mėnesius ar net metus. Nuolatiniai slapukai naudojami, pavyzdžiui, prisiminti naudotojo pasirinkimus ir saugoti naudotojo vardus ir slaptažodžius, kad vartotojams nereikėtų prisijungti kiekvieną kartą, kai jie lankosi svetainėje.Trečiųjų šalių slapukai
ESiekdama teikti kokybišką turinį, rinkti statistinius duomenis ir rodyti skelbimus, „Novastar“ savo svetainėje naudoja trečiųjų šalių slapukus. Trečiųjų šalių privatumo politiką ir slapukų naudojimo sąlygas galite peržiūrėti atitinkamos trečiosios šalies svetainėje.

čiųjų šalių slapukų sąrašas:


„Flixmedia“ taikomos slapukų naudojimo sąlygos

„Flixmedia“ partneriai kartu su jūsų pasirinktu mažmenininku jums rodo gamintojo informaciją apie produktą, kurį ketinate įsigyti, ir neteikia jokių reklamos paslaugų. „Flixmedia“ tvarko jūsų IP adresą tik tam, kad perduotų gamintojų vaizdo įrašus, vaizdus ar tekstinę informaciją, tačiau nesaugo jūsų IP adreso kaip šios paslaugos, teikiamos jūsų mažmenininkui, dalies, ir neatskleidžia jūsų IP adreso jokios trečiosioms šalims, išskyrus technologinius partnerius, kurie padeda teikti informaciją. „Flixmedia“ netvarko ir nesaugo jokių kitų jūsų asmens duomenų ir neprašo jokių trečiųjų šalių juos tvarkyti ar saugoti. Jei turite klausimų apie tai, kaip „Flixmedia“ tvarko jūsų IP adresą, susisiekite su jais adresu GDPR@flixmedia.eu. Daugiau informacijos apie „Flixmedia“ galite rasti www.flixmedia.eu


Kaip apriboti slapukų naudojimą ir ištrinti slapukus?Vartotojai gali ištrinti jų įrenginiuose saugomus slapukus ir gali neleisti jų ten išsaugoti. Norint tai padaryti, vartotojui reikia pakeisti savo interneto naršyklės privatumo nustatymus. Išsamesnė informacija pateikiama naršyklės instrukcijų skyriuje. Pastaba! Jei blokuojate slapukus, mes negalime garantuoti tinkamo svetainės veikimo.

Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti tokiose svetainėse kaip: http://www.youronlinechoices.com/


„Novastar“ slapukų politika

Mes naudojame slapukus, kad suteiktume jums geresnę vartotojo patirtį mūsų svetainėje; pavyzdžiui, slapukai leidžia mums prisiminti jūsų ankstesnius apsilankymus, taip pat pasirinkimus, kuriuos padarėte svetainėje.

Kas yra slapukas?

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie išsaugomi jūsų įrenginyje jums lankantis svetainėje.

Kodėl naudojame slapukus?

Mes naudojame slapukus, kad suteiktume jums geresnę vartotojo patirtį mūsų svetainėje; pavyzdžiui, slapukai leidžia mums prisiminti jūsų ankstesnius apsilankymus, taip pat pasirinkimus, kuriuos padarėte svetainėje. Naudodamiesi svetaine, sutinkate, kad mes galime naudoti slapukus:
 • rinkti duomenis apie jūsų naudojimo įpročius ir statistiniais tikslais;
 • suteikti jums geresnį klientų aptarnavimą (internetinio pokalbio metu);
 • prisiminti vartotojo pasirinkimus ir nustatymus;
 • siųsti jums pasiūlymus ir rinkodaros pranešimus, kurie geriausiai atitinka jūsų poreikius;
 • rinkti informaciją, kurios reikia mūsų interneto svetainei tobulinti;
 • prisijungti, personalizuoti puslapį ir užpildyti formas;
 • palengvinti bet kokio „Novastar“ interneto svetainėje skelbiamo turinio dalijimąsi socialiniuose tinkluose;
 • pateikti turinį („YouTube“, „Google“ žemėlapius, „Flixmedia“).


Kokių rūšių slapukus naudojame?


Seanso slapukai
Seanso slapukai arba laikinieji slapukai naudojami kiekvieną kartą, kai lankotės mūsų svetainėje, ir ištrinami, kai uždarote savo interneto naršyklę. Laikini slapukai naudojami, pavyzdžiui, prisiminti kalbą, kurią pasirinkote svetainėje, arba jūsų pirkinių krepšelio turinį.Nuolatiniai slapukai
Nuolatiniai slapukai lieka vartotojo įrenginyje ir po to, kai uždarote svetainę. Nuolatiniai slapukai turi skirtingus galiojimo laikotarpius, kai kurie iš jų saugomi vartotojo įrenginyje kelias dienas, mėnesius ar net metus. Nuolatiniai slapukai naudojami, pavyzdžiui, prisiminti naudotojo pasirinkimus ir saugoti naudotojo vardus ir slaptažodžius, kad vartotojams nereikėtų prisijungti kiekvieną kartą, kai jie lankosi svetainėje.Trečiųjų šalių slapukai
ESiekdama teikti kokybišką turinį, rinkti statistinius duomenis ir rodyti skelbimus, „Novastar“ savo svetainėje naudoja trečiųjų šalių slapukus. Trečiųjų šalių privatumo politiką ir slapukų naudojimo sąlygas galite peržiūrėti atitinkamos trečiosios šalies svetainėje.

čiųjų šalių slapukų sąrašas:


„Flixmedia“ taikomos slapukų naudojimo sąlygos

„Flixmedia“ partneriai kartu su jūsų pasirinktu mažmenininku jums rodo gamintojo informaciją apie produktą, kurį ketinate įsigyti, ir neteikia jokių reklamos paslaugų. „Flixmedia“ tvarko jūsų IP adresą tik tam, kad perduotų gamintojų vaizdo įrašus, vaizdus ar tekstinę informaciją, tačiau nesaugo jūsų IP adreso kaip šios paslaugos, teikiamos jūsų mažmenininkui, dalies, ir neatskleidžia jūsų IP adreso jokios trečiosioms šalims, išskyrus technologinius partnerius, kurie padeda teikti informaciją. „Flixmedia“ netvarko ir nesaugo jokių kitų jūsų asmens duomenų ir neprašo jokių trečiųjų šalių juos tvarkyti ar saugoti. Jei turite klausimų apie tai, kaip „Flixmedia“ tvarko jūsų IP adresą, susisiekite su jais adresu GDPR@flixmedia.eu. Daugiau informacijos apie „Flixmedia“ galite rasti www.flixmedia.eu


Kaip apriboti slapukų naudojimą ir ištrinti slapukus?Vartotojai gali ištrinti jų įrenginiuose saugomus slapukus ir gali neleisti jų ten išsaugoti. Norint tai padaryti, vartotojui reikia pakeisti savo interneto naršyklės privatumo nustatymus. Išsamesnė informacija pateikiama naršyklės instrukcijų skyriuje. Pastaba! Jei blokuojate slapukus, mes negalime garantuoti tinkamo svetainės veikimo.

Daugiau informacijos apie slapukus galite rasti tokiose svetainėse kaip: http://www.youronlinechoices.com/